Marki, ul. Klonowa 7 22 771 37 34

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli 2023/2024

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 dla dzieci mieszkających w Markach rozpocznie się 24 lipca o godzinie 12:00 i potrwa do 1 sierpnia do godziny 12:00.

W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział dzieci urodzone w roku 2017, 2018, 2019 oraz 2020, zamieszkałe na terenie Miasta Marki, które nie uczestniczyły w tegorocznej rekrutacji zasadniczej lub nie zostały przyjęte do przedszkola na skutek niepotwierdzenia przez rodziców miejsca, na które się zakwalifikowały lub które zostało im wskazane przez Burmistrza.   

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się za pośrednictwem systemu elektronicznego https://przedszkola-marki.nabory.pl/ na tych samych zasadach co rekrutacja zasadnicza, z wyjątkiem miejsca składania wydrukowanych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów - podczas rekrutacji uzupełniającej dokumenty należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Markach, ul. Klonowa 7, kancelaria, II piętro w terminie od 24 lipca do 1 sierpnia 2023 r. do godz. 16.00.

Godziny pracy kancelarii Centrum Usług Wspólnych: 
poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 8.00 - 16.00,
środa 8.00 - 18.00,
piątek 8.00 - 14.00. 

Więcej informacji na temat rekrutacji udziela Centrum Usług Wspólnych w Markach, ul. Klonowa 7, tel. 22 771-37-34 wew. 19. 

21 lipca 2023

dzieci idące na spacer

Deklaracja DostępnościJęzyk migowyTekst do odczytu maszynowegoTekst łatwy do czytania (ETR)

Centrum Usług Wspólnych w Markach   Marki, ul. Klonowa 7 22 771 37 34 cuw@marki.pl

Zapraszamy:   poniedziałek, wtorek, czwartek: 8-16   środa: 8-18   piątek: 8-14

ACTIVENET - strony www, strony dla administracji, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry