Marki, ul. Klonowa 7 22 771 37 34

Tekst do odczytu maszynowego

Centrum Usług Wspólnych w Markach

Czym się zajmujemy

Jesteśmy jednostką Urzędu Miasta. Zajmujemy się sprawami finansowymi szkół i przedszkoli.

Centrum Usług Wspólnych zajmuje się:

 • obsługa finansowa szkół i przedszkoli miejskich;
 • obsługa płacowa jednostek obsługiwanych;
 • prowadzenie spraw związanych z arkuszami organizacji placówek oświatowych;
 • prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej;
 • obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego;
 • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz żłobków i klubów dziecięcych;
 • koordynacja i nadzór procesu rekrutacji;
 • planowanie sieci i obwodów szkół i przedszkoli;
 • obsługa pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym dla uczniów;
 • organizacja dowozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) do placówek oświatowych;
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników;
 • koordynowanie i nadzorowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Jak się skontaktować z Centrum Usług Wspólnych

adres: ulica Klonowa 7, 05-270 Marki
tel. 22 771 35 86
e-mail: cuw@marki

W jakich godzinach pracujemy

CUW jest otwarty:
w poniedziałek, wtorek i czwartek – od 8.00 do 16.00
w środę – od 8.00 do 18.00
w piątek – od 8.00 do 14.00

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszą jednostką osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • skontaktować się osobiście i skorzystać na miejscu z usługi tłumaczenia online. Zostało przygotowane specjalne stanowisko, przy którym osoba niesłysząca lub słabo słysząca może porozmawiać z urzędnikiem za pośrednictwem zewnętrznego tłumacza.
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Centrum Usług Wspólnych ul. Klonowa7, 05-270 Marki
 • wysłać e-maila na adres: cuw@marki.pl
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 22 771 35 86

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

 • przy wejściu znajduje się podjazd dla osób z ograniczeniami mobilności lub dla matek z wózkami i osób starszych.
 • na drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek, należy zadzwonić a wyznaczony pracownik zejdzie na parter i pomoże załatwić sprawę.
 • Toaleta w budynku znajduje się na pierwszym piętrze bez windy, nie jest przystosowana do osób ze szczególnymi potrzebami.

Deklaracja DostępnościJęzyk migowyTekst do odczytu maszynowegoTekst łatwy do czytania (ETR)

Centrum Usług Wspólnych w Markach   Marki, ul. Klonowa 7 22 771 37 34 cuw@marki.pl

Zapraszamy:   poniedziałek, wtorek, czwartek: 8-16   środa: 8-18   piątek: 8-14

ACTIVENET - strony www, strony dla administracji, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry