Marki, ul. Klonowa 7 22 771 37 34

Rekrutacja

Proces rekrutacji do szkół i przedszkoli rozpoczyna się wiosną każdego roku. Harmonogram rekrutacji jest udostępniany corocznie do końca stycznia.

Dla dzieci które rozpoczynają edukację przedszkolną, miasto przygotowuje miejsca w przedszkolach samorządowych, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, a także w placówkach niepublicznych wyłonionych w drodze konkursu, z których przedszkolaki będą korzystać dokładanie na takich samych zasadach, jak w przypadku placówek samorządowych.
Rekrutacja do przedszkoli jest przeprowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji, który jest udostępniony w stosownych terminach, za pośrednictwem specjalnej strony internetowej przedszkola-marki.nabory.pl.

Wiosną szkoły podstawowe rozpoczynają zapisy dzieci do klas pierwszych. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej są przyjmowane na podstawie zgłoszenia rodzica.
Naukę w klasie pierwszej rozpoczynają dzieci 7–letnie oraz na wniosek rodziców dzieci 6-letnie, jeśli ukończyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, do której ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej, muszą uczestniczyć w otwartej rekrutacji, jeśli dana szkoła posiada wolne miejsca w tych klasach. Rekrutacja odbywa się w oparciu o kryteria samorządowe.

Deklaracja DostępnościJęzyk migowyTekst do odczytu maszynowegoTekst łatwy do czytania (ETR)

Centrum Usług Wspólnych w Markach   Marki, ul. Klonowa 7 22 771 37 34 cuw@marki.pl

Zapraszamy:   poniedziałek, wtorek, czwartek: 8-16   środa: 8-18   piątek: 8-14

ACTIVENET - strony www, strony dla administracji, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry