Marki, ul. Klonowa 7 22 771 37 34

Program Stypendialny Miasta Marki

Marecki Program Stypendialny wspierania uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych

Stypendium może być udzielone w trzech kategoriach: 

  • Za osiągnięcia w nauce - osiągającym wysokie wyniki w nauce uczniom szkół ponadpodstawowych, pobierającym naukę na terenie Gminy Miasto Marki;
  • Za osiągnięcia artystyczne - uczniom szkół ponadpodstawowych, pobierającym naukę na terenie Gminy Miasto Marki, mającym wysokie osiągnięcia artystyczne;
  • Za osiągnięcia sportowe - Uczniom szkół ponadpodstawowych pobierającym naukę na terenie gminy Miasto Marki, mającym wysokie osiągnięcia sportowe.

 

Stypendium dla studentów wyższych uczelni

Studentom będącym mieszkańcami miasta Marki, może być przyznane na dany rok akademicki: 

1) stypendium naukowe - za zaangażowanie w działalność naukową, społeczną oraz osiąganie wysokich wyników w nauce, 

2) stypendium artystyczne - dla studentów uzdolnionych artystycznie, 

3) stypendium sportowe - za osiąganie wysokich wyników w sporcie.

 

Wnioski można składać w Centrum Usług Wspólnych do 15 listopada 2023 roku. 

Marecki Program Stypendialny

Deklaracja DostępnościJęzyk migowyTekst do odczytu maszynowegoTekst łatwy do czytania (ETR)

Centrum Usług Wspólnych w Markach   Marki, ul. Klonowa 7 22 771 37 34 cuw@marki.pl

Zapraszamy:   poniedziałek, wtorek, czwartek: 8-16   środa: 8-18   piątek: 8-14

ACTIVENET - strony www, strony dla administracji, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry