Marki, ul. Klonowa 7 22 771 37 34

Centrum Usług Wspólnych

Centrum Usług Wspólnych w Markach to gminna jednostka organizacyjna.

Zajmuje się między innymi obsługą organizacyjną, administracyjną, płacową oraz finansową miejskich szkół i przedszkoli a także ewidencjonowaniem oraz dotacjami dla niepublicznych i publicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy.

Do jej zadań jednostki należą m.in.:

 • obsługa finansowa w zakresie budżetu i wydzielonego rachunku dochodów oraz prowadzenie w całości zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych;
 • obsługa płacowa jednostek obsługiwanych;
 • prowadzenie spraw związanych z arkuszami organizacji placówek oświatowych;
 • prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej;
 • obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego;
 • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz żłobków i klubów dziecięcych;
 • koordynacja i nadzór procesu rekrutacji;
 • planowanie sieci i obwodów placówek edukacyjnych;
 • obsługa pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym dla uczniów;
 • organizacja dowozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) do placówek oświatowych;
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników;
 • koordynowanie i nadzorowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Deklaracja DostępnościJęzyk migowyTekst do odczytu maszynowegoTekst łatwy do czytania (ETR)

Centrum Usług Wspólnych w Markach   Marki, ul. Klonowa 7 22 771 37 34 cuw@marki.pl

Zapraszamy:   poniedziałek, wtorek, czwartek: 8-16   środa: 8-18   piątek: 8-14

ACTIVENET - strony www, strony dla administracji, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry