Marki, ul. Klonowa 7 22 771 37 34

Obwody szkolne

Rada Miasta Marki podjęła uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Marki. Nowy plan sieci obowiązuje  od 1 września 2024 roku.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego

 1. od strony północnej: od granicy administracyjnej miasta Marki z gminą Nieporęt, wzdłuż południowej strony ul. Bielówek, wzdłuż zachodniej strony ul. Okólna, oraz wzdłuż północnej strony ul. Słoneczna, do Al. J. Piłsudskiego;
 2. od strony wschodniej: od ul. Słoneczna, wzdłuż osi Al. J. Piłsudskiego, do granicy administracyjnej miasta Marki z miastem Ząbki;
 3. od strony południowej: od Al. J. Piłsudskiego, wzdłuż granicy miasta Marki z miastem Ząbki, do połączenia granic administracyjnych miasta Marki z m.st. Warszawa i z miastem Ząbki;
 4. od strony zachodniej: od połączenia granic administracyjnych miasta Marki z m.st. Warszawa i z miastem Ząbki, wzdłuż granicy administracyjnej miasta Marki z m.st. Warszawa, oraz wzdłuż granicy administracyjnej miasta Marki z gminą Nieporęt, do ul. Bielówek.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków

 1.  od strony północnej: od al. M. J. Piłsudskiego, wzdłuż północnej strony ul. Gen. J. Zajączka, północnej strony ul. L. Lisa-Kuli, do granicy administracyjnej miasta Marki z miastem Zielonka; 
 2.  od strony wschodniej: od ul. L. Lisa-Kuli, wzdłuż granicy administracyjnej miasta Marki z miastem Zielonka, do połączenia granic administracyjnych miasta Marki z miastem Zielonka i z miastem Ząbki; 
 3. od strony południowej: od połączenia granic administracyjnych miasta Marki, z miastem Zielonka i z miastem Ząbki, wzdłuż granicy administracyjnej miasta Marki z miastem Ząbki, do Al. M. J. Piłsudskiego; 
 4. od strony zachodniej: od granicy administracyjnej miasta Marki z miastem Ząbki, wzdłuż osi al. M. J. Piłsudskiego, do ul. Gen. J. Zajączka. 

Szkoła Podstawa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku

 1. od strony północnej: od granicy administracyjnej miasta Marki z gminą Nieporęt, wzdłuż południowej strony ul. Żwirowej, wzdłuż zachodniej strony ul. Ceramicznej, wzdłuż północnej strony ul. Piotrówka, do al. M. J. Piłsudskiego; 
 2. od strony wschodniej: od ul. Piotrówka, wzdłuż osi al. M. J. Piłsudskiego, do ul. Słonecznej; 
 3. od strony południowej: od al. M. J. Piłsudskiego wzdłuż północnej strony ul. Słonecznej, wzdłuż zachodniej strony ul. Okólnej, wzdłuż południowej strony ul. Bielówek, do granicy administracyjnej miasta Marki z gminą Nieporęt; 
 4. od strony zachodniej: od ul. Bielówek, wzdłuż granicy administracyjnej miasta Marki z gminą Nieporęt, do ul. Żwirowej.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Roweckiego "Grota"

 1. od strony północnej: od al. M. J. Piłsudskiego, wzdłuż przedłużenia osi ul. Piotrówka, do granicy administracyjnej miasta Marki z miastem Kobyłka; 
 2. od strony wschodniej: od przedłużenia osi ul. Piotrówka, wzdłuż granicy administracyjnej miasta Marki z miastem Kobyłka, wzdłuż granicy administracyjnej miasta Marki z Miastem Zielonka, do ul. L. Lisa - Kuli; 
 3. od strony południowej: od granicy administracyjnej miasta Marki z miastem Zielonka, wzdłuż północnej strony ul. L. Lisa-Kuli, wzdłuż północnej strony ul. Gen. Zajączka, do al. M. J. Piłsudskiego; 
 4. od strony zachodniej: od ul. Gen. Zajączka, wzdłuż osi al. M. J. Piłsudskiego do ul. Piotrówka. 

Szkoła Podstawowa nr 5

 1. od strony północnej: od połączenia granic administracyjnych miasta Marki z gminą Nieporęt i z gminą Radzymin, wzdłuż granicy administracyjnej miasta Marki z gminą Radzymin, do połączenia granic administracyjnych miasta Marki z gminą Radzymin i z miastem Kobyłka;
 2. od strony wschodniej: od połączenia granic administracyjnych miasta Marki z Gminą Radzymin i z miastem Kobyłka, wzdłuż granicy administracyjnej miasta Marki z miastem Kobyłka, do przedłużenia osi ul. Piotrówka;
 3. od strony południowej: od granicy administracyjnej miasta Marki z miastem Kobyłka, wzdłuż przedłużenia osi ul. Piotrówka, wzdłuż północnej strony ul. Piotrówka, wzdłuż zachodniej strony ul. Ceramiczna, oraz wzdłuż południowej strony ul. Żwirowa, do granicy administracyjnej miasta Marki z gminą Nieporęt.
 4. od strony zachodniej: od ul. Piotrówka, wzdłuż granicy administracyjnej miasta Marki z gminą Nieporęt, do połączenia granic administracyjnych miasta Marki z gminą Nieporęt i z gminą Radzymin.

 

mapa miasta Marki z zaznaczonymi obwodami szkolnymi

Deklaracja DostępnościJęzyk migowyTekst do odczytu maszynowegoTekst łatwy do czytania (ETR)

Centrum Usług Wspólnych w Markach   Marki, ul. Klonowa 7 22 771 37 34 cuw@marki.pl

Zapraszamy:   poniedziałek, wtorek, czwartek: 8-16   środa: 8-18   piątek: 8-14

ACTIVENET - strony www, strony dla administracji, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry