Marki, ul. Klonowa 7 22 771 37 34

Rekrutacja do przedszkoli

Zapoznaj się z ogólnymi zasadami i harmonogramem na rok 2023/2024

Jak co roku wiosną Gmina Marki przeprowadzi rekrutację do przedszkoli publicznych oraz konkursowych. Dostępny jest już harmonogram postępowania rekrutacyjnego (w załączeniu poniżej).

W roku szkolnym 2023/2024 wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte  dzieci urodzone w roku 2020, 2019 oraz 2018, natomiast dzieci 6-letnie (urodzone w 2017 roku) są zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Dzieci 6-letnie, które odbyły wcześniej roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne, mogą również na wniosek rodziców, rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Każdemu dziecku uczestniczącemu w rekrutacji przedszkolnej gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu publicznym lub w przedszkolu „konkursowym” działającym na zasadach obowiązujących w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Miasto Marki.

Rekrutacja do przedszkoli zostanie przeprowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji, który będzie udostępniony w stosownych terminach, za pośrednictwem specjalnej strony internetowej (przedszkola-marki.nabory.pl). Oferta edukacyjna przedszkoli prowadzących rekrutację będzie dostępna 6 marca 2023 roku, a liczba wolnych miejsc w przedszkolach zostanie podana 13 marca 2023 roku.

Każde dziecko, które w roku szkolnym 2022/2023 uczęszcza już do w/w przedszkoli, może kontynuować wychowanie przedszkolne w tej placówce w kolejnym roku szkolnym, aż do ukończenia 6 roku życia. W takim przypadku konieczne jest złożenie przez rodzica dziecka deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024. Deklarację należy złożyć w przedszkolu do którego dziecko uczęszcza w okresie od 6 do 10 marca 2023 roku.

Rekrutacja będzie przebiegała według zasad określonych w ustawie - Prawo Oświatowe. Pierwszy etap rekrutacji przeprowadza się według kryteriów ustawowych (brane są pod uwagę m.in. wielodzietność rodziny kandydata, samotne wychowywanie dziecka lub niepełnosprawność dziecka lub rodziców). W przypadku gdy po tym etapie będą wolne miejsca w przedszkolu,  przeprowadza się drugi etap  w oparciu o kryteria określone przez organ prowadzący.

31 stycznia 2023

Przedszkole miejskie przy Okólnej

Deklaracja DostępnościJęzyk migowyTekst do odczytu maszynowegoTekst łatwy do czytania (ETR)

Centrum Usług Wspólnych w Markach   Marki, ul. Klonowa 7 22 771 37 34 cuw@marki.pl

Zapraszamy:   poniedziałek, wtorek, czwartek: 8-16   środa: 8-18   piątek: 8-14

ACTIVENET - strony www, strony dla administracji, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry