Marki, ul. Klonowa 7 22 771 37 34

Żłobek szansą na równy start

Unijny projekt dla mieszkańców województwa mazowieckiego

Projekt „Żłobek szansą na równy start” ma na celu ułatwienie rodzicom dzieci w wieku do lat 3 powrotu do aktywności zawodowej po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Jest on skierowany jest do 225 mieszkańców województwa mazowieckiego, w tym:

  • 67 osób posiadających m.in. 1 dziecko do lat 3, powracających na rynek po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, którym w okresie opieki kończy się umowa o pracę, zatrudnionych na czas określony, pracujących, będących w czasie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim
  • 158 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy.

Główne działania w projekcie:

  • przygotowanie dwóch żłobków do bieżącego funkcjonowania
  • wyposażenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka przy ul. Pamiętnej
  • wyposażenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka przy ul. Astronautów

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego na lata 2014-2020

27 lipca 2021

Zajęcia w żłobku - zdjęcie ilustracyjne

Deklaracja DostępnościJęzyk migowyTekst do odczytu maszynowegoTekst łatwy do czytania (ETR)

Centrum Usług Wspólnych w Markach   Marki, ul. Klonowa 7 22 771 37 34 cuw@marki.pl

Zapraszamy:   poniedziałek, wtorek, czwartek: 8-16   środa: 8-18   piątek: 8-14

ACTIVENET - strony www, strony dla administracji, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry